Kokybiškų prekių grąžinimas

 1. Internetinės parduotuvės www.vienuypu.lt pirkėjas (toliau – Pirkėjas) turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti Prekės, jei ji nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra Prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą Prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais kokybiškos Prekės gali būti grąžinamos ir per ilgesnį terminą.
 2. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.
 3. Grąžinęs prekes, Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
 4. Prekė gali būti grąžinama į „Vienu ypu“ sandėlį, adresu – Plento g.92, Širvintos. Pirkėjas turi užpildyti Kokybiškos Prekės grąžinimo formą.
 5. Gavęs grąžintą Prekę ir įvertinęs jos kokybę, Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės grąžinimo, grąžina Pirkėjui pinigus už Prekę.
 6. Prekė turi būti grąžinama tik originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke). Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą ir užsakymo numerį.
 7. Už grąžinamos Prekės komplektaciją atsako Pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos Prekės.
 8. Pirkėjo teisė grąžinti www.vienuypu.lt internetinėje parduotuvėje pirktą kokybišką Prekę netaikoma:
  • sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra pagamintos iš anksto, ir kurios gaminamos, atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, taip pat dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
  • sutartims dėl greitai gendančių Prekių ar Prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
  • sutartims dėl supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
  • sutartims dėl Prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
  • sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo.
 9. Teisė, nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, juridiniams asmenims (verslininkams) nėra taikoma.

Garantija

 1. Prekių nuotraukos internetiniame puslapyje skirtos tik iliustraciniams tikslams, originalūs produktai gali skirtis nuo vaizduojamų. Prekė laikoma kokybiška, jei ji atitinka internetinėje parduotuvėje pateiktą pavyzdį, modelį ar aprašymą, o nuotraukos negali būti pretenzijos pagrindas.
 2.  Jei pristatyta Prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas gali kreiptis į „Vienu ypu“ parduotuvės (Plento g.92, Širvintos) administraciją arba į Prekės gamintojo įgaliotąjį servisą pagal garantijoje nurodytas sąlygas. Garantinio aptarnavimo forma.
 3. Galimai nekokybiška Prekė pirmiausia yra pateikiama į Pardavėjo garantinio aptarnavimo servisą, tik nustačius, kad Prekė yra nekokybiška Pirkėjo prašymas dėl nekokybiškos Prekės gali būti vykdomas.
 4. Prekės yra siunčiamos į garantinio aptarnavimo centrus, kurie gali būti ir kitoje ES valstybėje. Tokiu atveju Prekės garantinio aptarnavimo procesas trunka nuo 14 iki 90 (keturiolikos iki devyniasdešimties) kalendorinių dienų, priklausomai nuo Prekės pobūdžio. Pabrėžiame, jog visais atvejais  garantinį procesą siekiame atlikti per kuo trumpesnį laiko tarpą.
 5. Įrenginiai, pateikiami garantiniam aptarnavimui negali talpinti Pirkėjo asmeninių duomenų, SIM kortelių. Pardavėjas neatsako ir nepadengia išlaidų už informaciją, esančią garantiniam aptarnavimui pateikiamuose įrenginiuose, tokios informacijos atkūrimą ar atstatymą.
 6. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Prieš naudodamasis Preke Pirkėjas turi atidžiai perskaitykite Prekės eksploatavimo instrukciją, jei tokia yra.
 7. Iš garantinio aptarnavimo centro ir (ar) iš Pardavėjo neatsiimtos, garantiniam aptarnavimui perduotos Prekės yra saugomos 3 (tris) mėnesius. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirmo pranešimo Pirkėjui jo nurodytais kontaktais (telefonu, el. pašto adresu ar pan.) apie tai, kad Pirkėjas gali atsiimti Prekę grįžusią iš garantinio aptarnavimo centro. Per numatytą terminą Pirkėjui neatsiėmus Prekės, Pardavėjas turi teisę Prekės nebesaugoti, Prekė gali būti utilizuojama. Tokiu atveju Pardavėjas nėra atsakingas už neatsiimtoje prekėje likusią Pirkėjo informaciją ir kitus dėl tokio prekės sunaikinimo patirtus Pirkėjo nuostolius.
 8. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo (vartotojo) teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės Prekę ar paslaugą, nustato teisės aktai. Ginčai dėl prekių kokybės, grąžinimo ir kitų pirkimo – pardavimo sąlygų sprendžiami pirkimo – pardavimo taisyklių nustatyta tvarka ir remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 9. Į visus Jūsų klausimus mielai atsakysime elektroniniu paštu [email protected] ir/arba telefonu +370 699 99512.
 10. Prašymus ar skundus dėl internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje – https://ec.europa.eu/odr/.

Brokuotos arba nepilnos komplektacijos prekės

 1. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl gautos brokuotos ar nepilnos komplektacijos Prekės, tai padaryti gali elektroniniu paštu [email protected] Pirkėjas apie kokybės trūkumus privalo informuoti el. parduotuvės administraciją per 48 valandas nuo prekių gavimo dienos.
 2. Teikdamas skundą Pirkėjas turi nurodyti tokią informaciją.
  • Prekės užsakymo numerį;
  • Pateikti/įvardyti Prekės broko, gedimo požymius ar trūkstamą dalį;
  • Pateikti kitus įrodymus (pavyzdžiui, Prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti), Prekės pakuotės nuotrauką, kita.
 3. Teikdamas skundą Pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:
  • Brokuotą Prekę prašoma pakeista kokybiška Preke;
  • Ne pilnos komplektacijos Prekę prašoma papildyti trūkstamomis komplektuojančiomis dalimis;
  • Prašoma Prekei pritaikyti nuolaidą, t. y. atitinkamai sumažinti Prekės kainą;
  • Prašoma grąžinti sumokėtus pinigus.
 4. Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų.
 5. Brokuotų ar nepilnos komplektacijos Pinigų grąžinimo atveju, Pardavėjas Pirkėjui grąžina pinigus už Prekę ir jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui.
 6. Grąžintinos prekės likutis (vartotino tūrio prekė, pvz., namų kvapai, padažai, kosmetika, buitinė chemija ir pan.) negali būti mažesnis nei 95%.

Pažeista siunta

 1. Į namus pristatytos siuntos kokybę Pirkėjas turi tikrinti dalyvaujant kurjeriui. Jei pastebėta, kad siunta turi pažeidimų:
  • apie tai informuoti siuntą atvežusiam kurjeriui;
  • siuntos pristatymo dokumente privalomai pažymėti, kad Prekės pakuotė turi pažeidimų ir būtinai užpildyti Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktą, kurį turi pateikti kurjeris;
  • patikrinti pakuočių viduje esančias Prekes ir, jei jos pažeistos, pažeidimus užfiksuoti nuotraukose. Nuotraukos bus reikalingos Prekių grąžinimo procedūrai;
  • jei pakuotė nepažeista, dalyvaujant kurjeriui Prekių tikrinti nereikia. Jei Prekės buvo priimtos ir pasirašyta pristatymo dokumente, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai.